Skip to content

Siječanj 2023.

Raspisan je javni natječaj za prijem 15 radnica u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci za obavljanje poslova pružanja potpore i podrške starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju.

MJESTO RADA: općina Split (11 radnica); Grad Solin (1 radnica); Grad Kaštela (1 radnica); Grad Omiš (1 radnica) i gradovi Hvar i Stari Grad na otoku Hvaru (1 radnica)
RADNO MJESTO: Radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju
NAZIV POSLODAVCA: Županijska udruga slijepih Split
Broj traženih radnica: 15
VRSTA ZAPOSLENJA: na određeno, novootvoreni poslovi
RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme
NAKNADA ZA PRIJEVOZ: u cijelosti
NATJEČAJ VRIJEDI OD: 03.01.2023.
NATJEČAJ VRIJEDI DO: 11.01.2023.

Prijaviti se mogu nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (bez osnovne škole, osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine).
Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice teže zapošljivih/ranjivih skupina definiranih Pozivom Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III.

Projekt 3P – Pratiteljice, Pomoćnice, Prijateljice II (kodni broj UP.02.1.1.16.0098) je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanje država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Projekt 3P – Pratiteljice, Pomoćnice, Prijateljice II je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Zainteresirane kandidatkinje mogu pronaći više informacija o natječaju na sljedećim poveznicama:

1. Mjesto rada: općina Split
https://www.udrugaslijepih.hr/natjecaj-za-posao-radnica…/

2. Mjesto rada: Grad Solin
https://www.udrugaslijepih.hr/natjecaj-za-posao-radnica…/

3. Mjesto rada: Grad Omiš
https://www.udrugaslijepih.hr/natjecaj-za-posao-radnica…/

4. Mjesto rada: gradovi Hvar i Stari Grad na otoku Hvaru
https://www.udrugaslijepih.hr/natjecaj-za-posao-radnica…/

5. Mjesto rada: Grad Kaštela
https://www.udrugaslijepih.hr/natjecaj-za-posao-radnica…/

Kontakt osoba za više informacija o projektu:
Renata Busatto
Email: renata_busatto@udrugaslijepih.hr
Tel.: 021/483-655

Web stranice za više informacija o EU fondovima:
www.strukturnifondovi.hr
http://www.esf.hr/operativni-program/

Korisnik bespovratnih sredstava:
Županijska udruga slijepih Split
Zagrebačka 17
21000 Split

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Županijske udruge slijepih Split.