Skip to content

ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA II

Europski socijalni fond
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

 

 

Kodni broj: UP.02.1.1.13.0353
Naziv projekta: 3P – Pratiteljice, Pomoćnice, Prijateljice
Korisnik: Županijska udruga slijepih Split
Početak provedbe: 5. siječnja 2021.
Završetak provedbe: 5. srpnja 2021.
Ukupna vrijednost projekta (u HRK): 1.390.200,00 HRK
Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 1.390.200,00 HRK (100%)

Kratak opis projekta: Prvenstveni cilj „Zaželi – programa zapošljavanja žena“ jest unaprjeđenje položaja žena na tržištu rada s područja Splita, Omiša, Kaštela i otoka Hvara s naglaskom na poboljšanje kvalitete života slijepih osoba. Projekt provodi Županijska udruga slijepih Split s partnerima, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Split, Centrom za socijalnu skrb Split te Centrom za socijalnu skrb Omiš u trajanju od 18 mjeseci. Namijenjen je zaposlenju i edukaciji 15 žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije životne dobi (od 50 godina) i niskom razinom obrazovanja.

Cilj i očekivani rezultati projekta (operacije):Projektne aktivnosti usmjerene su na poboljšanje socijalnog položaja pripadnice ciljane skupine koje su zaposlene na projektu „3P – Pratiteljice, Pomoćnice, Prijateljice“. Projekt je namijenjen dugotrajno nezaposlenim ženama s nižom razinom obrazovanja.
Aktivnost 1. projekta obuhvaća zapošljavanje 15 žena na području Splitsko-dalmatinske županije.
Aktivnost 2. projekta usmjerena je na osposobljavanje zaposlenih žena za obavljanje poslova gerontodomaćice.
Zaposlene žene u sklopu projekta pružat će pomoć u obavljanju kućanskih poslova osobama s invaliditetom i starijim osobama, s posebnim naglaskom na slijepe osobe. Znanja i vještine koje će buduće gerontodomaćice steći za vrijeme trajanja Projekta, imat će veliki utjecaj na poboljšanje njihovog socijalnog i društvenog položaja.

Cilj ovog Projekta je povećati zapošljivost dugotrajno nezaposlenih žena s nižom razinom obrazovanja uz povećanje kvalitete života slijepih i starijih osoba na području: općine Split, grada Solina, grada Kaštela, općine Omiš i otoka Hvara.

Tijekom trajanja projektnih aktivnosti, posebna pozornost bit će posvećena promidžbenim aktivnostima i diseminaciji rezultata s ciljem informiranja šire javnosti i ostalih dionika o važnosti osposobljavanja teže zapošljivih skupina. Također, naglasak će biti i na mogućnostima pružanja pomoći osobama s invaliditetom i starijim osobama, posebno na pomoć u obavljanju kućanskih poslova.

I po završetku projekta, promidžbene aktivnosti usmjerit će se na stvaranje mreže volontera za daljnju podršku u pružanju usluga krajnjim korisnicima (osobama s invaliditetom). Financijska održivost projekta bit će osigurana sredstvima iz različitih donacija i jačanjem kapaciteta Prijavitelja za provođenje projekata na nacionalnoj i europskoj razini.

Provedbene aktivnosti u projektu će osnažiti sposobnost i znanje djelatnika Županijske udruge slijepih Split te obogatiti njihovo iskustvo za uspjeh daljnjih aktivnosti u održavanju projektnih rezultata. Također, provedbom projekta će se omogućiti stjecanje vještina za upravljanje projektima financiranim iz ESI fondova.

Najbitnije je za istaknuti kako će žene koje budu educirane za predmetni rad steći neophodno iskustvo, te postati daleko zapaženije na tržištu rada, a samim time će im se pružiti veće šanse da budu angažirane za rad u nekim od ustanova koje se brinu o skrbi i njezi osoba koje se nisu u mogućnosti brinuti za sebe.

Kontakt za više informacija:

Web stranice za više informacija o EU fondovima:

Kontakt osoba za više informacija o projektu:
Renata Busatto
Email: renata_busatto@udrugaslijepih.hr
Tel.: 021/483-655

Web stranice za više informacija o EU fondovima:
www.strukturnifondovi.hr
http://www.esf.hr/operativni-program/

Korisnik bespovratnih sredstava:
Županijska udruga slijepih Split
Zagrebačka 17
21000 Split

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Županijske udruge slijepih Split.