Skip to content

ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III

Europski socijalni fond
Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

 

Kodni broj: UP.02.1.1.16.0098
Naziv projekta: 3P – Pratiteljice, Pomoćnice, Prijateljice II
Nositelj projekta: Županijska udruga slijepih Split
Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Split; Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni uredi: Split, Solin, Kaštela i Omiš.
Ukupna vrijednost projekta: 740.540,00 HRK / 98.286,55 EUR
Iznos bespovratnih sredstava: 740.540,00 HRK / 98.286,55 EUR (Bespovratna sredstava osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%)
Trajanje projekta: 8 mjeseci (07.12.2022. – 07.08.2023.)
Lokacije: općina Split, Grad Omiš, Grad Kaštela, Grad Solin, Grad Hvar i Grad Stari Grad na otoku Hvaru

Kratak opis projekta: Projekt 3P – Pratiteljice, Pomoćnice, Prijateljice II omogućava zapošljavanje 15 teže zapošljivih žena s područja Splitsko-dalmatinske županije čime se povećava stopa zaposlenosti žena te umanjuje rizik od siromaštva. Istovremeno se postiže socijalna uključenost 90 starijih i nemoćnih osoba s područja Splita, Kaštela, Solina, Omiša i otoka Hvara (u gradovima Hvar i Stari Grad) poboljšanjem kvalitete njihova života kroz primanje usluge pomoći u kući uz dostavu mjesečnog paketa higijenskih potrepština.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Osobe s invaliditetom i starije osobe pogođene su rizikom od siromaštva i socijalne isključenosti iz nekih drugih razloga poput ovisnosti o tuđoj pomoći i njezi, smanjenih financijskih mogućnosti, nedostupnosti socijalnih usluga u lokalnoj zajednici, neadekvatnog sustava skrbi itd. S druge strane, višestruki su problemi nezaposlenih žena u nepovoljnom položaju: njihova teža zapošljivost dovodi do dugotrajne nezaposlenosti koja vodi do socijalnog isključivanja i siromaštva što ostavlja posljedice poput gubitka interesa, smanjena motivacije, gubitka samopouzdanja te osjećaja bespomoćnosti.

Projekt izravno doprinosi i općem i specifičnom cilju poziva:
1. Opći cilj – omogućiti pristup zapošljavanju na tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke;
2. Specifični cilj – Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Kontakt osoba za više informacija o projektu:
Renata Busatto
Email: renata_busatto@udrugaslijepih.hr
Tel.: 021/483-655

Web stranice za više informacija o EU fondovima:
www.strukturnifondovi.hr
http://www.esf.hr/operativni-program/

Korisnik bespovratnih sredstava:
Županijska udruga slijepih Split
Zagrebačka 17
21000 Split

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Županijske udruge slijepih Split.